fbpx

Spotkanie ze spółką

Masz dodatkowe pytania? Wybierz preferowany termin spotkania video i porozmawiaj z przedstawicielem spółki.

O NAS
Działalność ASI

Jesteśmy alternatywną spółką inwestycyjną, a naszym celem jest pomnażanie kapitału od Inwestorów poprzez lokowanie go w spółki, które przyczyniają się do poprawy życia społeczeństwa. Nasza polityka inwestycyjna zakłada inwestycje w aktywa takie jak: akcje, udziały czy dłużne instrumenty finansowe. Nasze zainteresowanie ograniczamy do spółek z najbardziej perspektywicznych branż – recykling, gaming, FMCG i nowoczesne systemy wspierające przemysł.

O NAS
Misja Mercaton ASI

Ideą nadrzędną Mercaton ASI jest wspieranie Spółek działających na rzecz rozwoju branż przyczyniających się do wzrostu jakości życia społeczeństwa oraz wspieranie rozwoju firm, które działają w służbie poprawy życia społeczeństwa. Dobro jest tutaj traktowane jako odpowiedź na pierwotną potrzebę, ale i trend jaki obecnie obserwujemy na rynku konsumenckim, gospodarczym i rynku pracy. Angażując się w firmy mające na celu ogólne dobro, Spółka nie tylko zarabia dla swoich właścicieli, ale i przyczynia się do polepszenia jakości życia ludzi bezpośrednio i pośrednio z daną firmą związanych.

EKOSYSTEM ASI
Ekosystem Mercaton ASI
Vector Smart Object
INWESTORZY

Nieodzownym elementem funduszu VC są jego inwestorzy. Realny dostęp do inwestorów umożliwia przeprowadzenie większej ilości inwestycji co zwiększa dywersyfikację i wpływa pozytywnie na potencjalną stopę zwrotu.

Vector Smart Object (2)
FUNDUSZE VC

Lata pracy na rynku VC zaowocowały zebraniem szerokich kontaktów w wielu funduszach. Kooperacja z innymi funduszami umożliwia koinwestycje i wspólne dbanie o rozwój spółek. Aktywnie współpracujemy m.in. z grupą Augere, Perpetuum ASI, Health Food Fund, Arkley oraz Shape VC.

Vector Smart Object
POMYSŁODAWCY / FOUNDERZY / MENAGEROWIE

Rozpoznawalność na rynku oraz silny zespół zarządzający zapewniają szeroki dostęp do wartościowych projektów

O NAS
Doświadczenie zespołu
Vector Smart Object (4)
VENTURE CAPITAL
 • Wieloletnie doświadczenie w inwestycjach seed /VC/PE
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 • Przeprowadzenie wielu rund finansowania podmiotów na różnych etapach rozwoju
 • Zarządzanie i udział w licznych procesach wyjścia z inwestycji
Vector Smart Object (5)
ROZWÓJ BIZNESU
 • Doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym przedsiębiorstwami
 • Kierowanie projektami związanymi z wdrożeniem innowacji produktowych i procesowych w różnych branżach
 • Budowanie wartości organizacji podczas zasiadania w organach zarządczych spółek
 • Optymalizacja procesów operacyjnych
Vector Smart Object (6)
TRANSAKCJE KAPITAŁOWE
 • Mnogość inwestycji w spółki seed /start up
 • Przeprowadzone inwestycje VC/PE
 • Prywatny portfel inwestycji w podmioty w różnych fazach rozwojowych
Vector Smart Object (7)
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
 • Doświadczenie doradcze w zakresie finansów przedsiębiorstw
 • Prowadzenie rachunkowości zarządczej, budżetowania i controllingu
 • Liczne restrukturyzacje i optymalizacje operacyjne i finansowe
 • Zarządzanie płynnością i ryzykiem finansowym
STRATEGIA
Dlaczego my?

O sile naszego funduszu świadczy przede wszystkim zespół. Lata doświadczenia na rynku kapitałowym jako zarządzający funduszem czy inwestorzy oraz bezpośrednio przy rozwoju podmiotów jako członkowie zarządu i dyrektorzy finansowi pozwoliły zgromadzić kluczową wiedzę, umiejętności oraz kontakty umożliwiające osiągnięcie kolejnego sukcesu.

Finansujemy inwestycje wyłącznie z kapitału prywatnego. To pozwala nam na sprawniejszy i szybszy proces inwestycji i dezinwestycji niż w przypadku inwestycji wspieranych udziałem organizacji państwowych.

Ponadto, na nasze inwestycje wpływa dogłębna analiza i wykazany potencjał wzrostu wartości a nie czynnik polityczny.

SPRAWNE DZIAŁANIE

ANALIZA

WZROST WARTOŚCI

Funduszem zarządzają osoby z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym, które przeprowadziły liczne inwestycje na rynku kapitałowym.

20+ LAT DOŚWIADCZENIA

70+ TRANSAKCJI

0,5 MLD ZŁOTYCH

Znajomość rynku kapitałowego oraz mnogość przeanalizowanych i wspieranych zarządczo projektów pozwoliła nam na nawiązanie kontaktów biznesowych z ekspertami z wielu branż, którzy zapewniają nam wsparcie na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

WIELE KONTAKTÓW

WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE

EKSPERCI

Chciałbyś zostać naszym inwestorem?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zapoznaj się z naszą ofertą.

Zespół Mercaton ASI
Zespół zarządzający