fbpx
ZAINWESTUJ
Oferta dla inwestora

Mercaton ASI działa w oparciu o zasady impact investingu. Naszym celem jest wspieranie spółek działających na rzecz rozwoju branż, które przyczyniają się do wzrostu jakości życia społeczeństwa.

Outline
Wartość minimalna inwestycji

Aby zostać naszym inwestorem, należy zakupić udziały w spółce Mercaton ASI sp. z o.o. Cena nominalna udziału to 50 zł. Minimalna liczba udziałów do nabycia wynosi 1000, zatem próg wejścia w inwestycję wynosi 50 000 zł.

proces inwestycyjny (1)
Proces inwestycyjny

Inwestycja trwa 4 lata, z możliwością przedłużenia do 7 lat. Po tym okresie następuje podział zysku/skorzystanie z opcji PUT. Przewidywana roczna stopa zwrotu wynosi 15% rocznie, a skumulowany zwrot inwestora wynosi 160%.

wyjsciezinwestycji (2)
Wyjście z inwestycji

Wyjście z inwestycji przed jej zakończeniem możliwe jest w drodze sprzedaży udziałów na rynku wtórnym.

nadzor (2)
Nadzór KNF

Mercaton ASI znajduje się pod nadzorem KNF. Spółka posiada przejrzystą politykę inwestycyjną oraz doświadczony zespół, który zrealizował już szereg inwestycji zakończonych sukcesem.

inwestorprof (1)
Inwestor profesjonalny

Po zakwalifikowaniu Inwestora jako klienta profesjonalnego Mercaton ASI przesyła na wskazany w formularzu adres e-mail komplet dokumentów dla Inwestora.

Chciałbyś zostać naszym inwestorem?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zapoznaj się z naszą ofertą.

Zainwestuj
Oferta dla Inwestora
Przewidywana stopa zwrotu15% rocznie
Próg wejścia50 000 PLN
Forma prowizji inwestycjiZakup udziałów w Mercaton ASI
Przewidywany skumulowany zwrot inwestora160%
Sposób wypłaty zyskówPodział zysków na koniec inwestycji / skorzystanie z opcji PUT na koniec inwestycji
Czas wyjścia z inwestycji4 lata z możliwością przedłużenia do 7 lat
Wyjście z inwestycji przed zakończeniemWyłącznie sprzedaż udziałów na rynku wtórnym
Zainwestuj
Aktywa bazowe

AKCJE ORAZ UDZIAŁY W SPÓŁKACH, DŁUŻNE INSTRUMENTY FINANSOWE.
WIZUALIZACJA PRZEWIDYWANYCH PRZEPŁYWÓW DLA INWESTORA

[tysiące pln]

Chciałbyś zostać naszym inwestorem?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zapoznaj się z naszą ofertą.