fbpx

Administrator danych osobowych: Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Mercaton ASI sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 121/208. 

Cele i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • przesłania prezentacji inwestorskiej oraz kompletu dokumentów pod wskazany przez Państwa adres e-mail (Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO* – udzielona przez Państwa zgoda)
  • [w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody] dla celów marketingowych – przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail (Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO* – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni, w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych)

Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane:

  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 
  • Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT (w tym firmy hostingowe i firmy zapewniające rozwiązania w zakresie e-mail marketingu) przetwarzający dane na zlecenie Mercaton ASI sp. z. o.o.

Okres przechowywania: Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania udzielonych przez Państwa zgód

Prawa z zakresu ochrony danych: Posiadają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymania prezentacji inwestorskiej i kompletu dokumentów/zapisania się do usługi NEWSLETTER.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Mercaton ASI sp. z. o.o. nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Punkt kontaktowy: Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych: Mercaton ASI sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 121/208, e-mail: asi@mercaton.pl

RODO * – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Chciałbyś zostać naszym inwestorem?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zapoznaj się z naszą ofertą.