fbpx
INWESTYCJE
W jakie spółki inwestujemy?

Głównymi obszarami zainteresowania Mercaton ASI są sektory szeroko powiązane z doświadczeniami kadry zarządzającej w których funkcjonują Spółki szybkiego wzrostu będące kandydatami na liderów rynku. Biorąc pod uwagę przewidywany profil zaangażowania oraz możliwości dostarczenia konkretnych rozwiązań poszukiwane będą projekty między innymi w branżach/obszarach:

Obszary Inwestycji
Recykling

Polska, zgodnie z traktami międzynarodowymi, zobowiązała się, że do 2020 roku będzie przetwarzać 50% wszystkich odpadów zgodnie z ideą Circular Economy. Obecnie osiągamy poziom ok. 26%, co wiąże się z wysokimi karami (ok. 600 mln zł zapłacą tylko polskie miasta w 2020 za brak osiągnięcia zakładanych poziomów recyklingu). W zakresie przetwarzania odpadów komunalnych moc instalacji w Polsce obecnie to ok. 2 mln ton przy ok 16-18 mln ton wszystkich wytwarzanych odpadów. Polska jest w grupie 10 największych eksporterów odpadów na świecie. Branża jest ważna społecznie i pozostanie w potrzebie inwestycyjnej w długiej perspektywie czasu. Następuję zmiana w świadomości społeczeństwa z “przetwarzajcie byle 50km od mojego domu” na “to jest potrzebne i nie wadzi nam pod warunkiem, że nie jest szkodliwe”. Większość odpadów specyficznych nie posiada technologii przetwarzania, co tworzy dużą niszę inwestycyjną.

OBSZARY INWESTYCJI
Gaming

Jedna z najprężniej rozwijających się branż na świecie – sprzedaż nieprzerwanie rośnie od lat, a prognozowany wzrost rynku gier wideo wynosi 8,3% rok do roku przez kolejne 7 lat, przy wzroście rynku gier planszowych na poziomie 10% rocznie. Na polskim rynku działa wiele silnych podmiotów, a ponadto wciąż powstają nowe, często na bazie najlepszych pracowników lokalnych, największych firm. Rynek gier jest co do zasady globalny – przeważająca liczba wyprodukowanych gier jest eksportowanych, co przy słabnącej polskiej walucie sprzyja dodatkowo przychodom. Zarówno gry wideo, jak i planszowe przestały być niszowe i trafiają do odbiorców ze wszystkich grup społecznych. Gry planszowe, ale i wideo, mają istotny wpływ uspołeczniający, edukacyjny, a nawet terapeutyczny – część z nich jest tworzona z myślą o wspieraniu terapii chorób, choćby ADHD.

Obszary Inwestycji
Branża nowych technologii

Transformacja cyfrowa jest jeszcze na stosunkowo wczesnym etapie, jej dynamika zależy od branży, jej dostępu do wiedzy oraz kapitału. Wczesna faza Industry 4.0, czyli tzw. czwartej rewolucji przemysłowej tworzy okazje inwestycyjne w projekty przed wejściem w fazę dynamicznego skalowania. Branża nowych technologii jest motorem napędowym rozwoju w przemyśle, ale także w innych gałęziach gospodarki. Nowe technologie są kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i umożliwiają ciągłe dążenie do doskonalenia. Za sprawą dużej liczby wysokiej klasy specjalistów Polska stała się jednym z wiodących ośrodków outsourcingu IT na świecie. Dodatkowo wielu Polaków zdobyło już doświadczenie w pracy dla największych światowych korporacji.

Nasze Inwestycje
Proces Inwestycyjny
1
Wstępna
analiza projektu
Analiza pod kątem polityki inwestycyjnej.
2
Wieloaspektowa
analiza projektu
Otoczenie rynkowe, biznesplan, budżety i prognozy, analiza konkurencyjna
3
Term
Sheet
Zestawienie kluczowych warunków biznesowych dotyczących przeprowadzenia transakcji
4
Due
Dilligence
Prawne, podatkowe, finansowe, technologiczne, biznesowe
7
Wyjście
z inwestycji
Wspólna sprzedaż do inwestora strategicznego, finansowego, IPO
6
Współpraca
ze spółką
Monitoring realizacji planów, wsparcie w rozwoju biznesu, kontroling finansowy
5
Umowa
inwestycyjna
Inwestycja funduszu w projekt
Nasze inwestycje
Okres trwania inwestycji

Mercaton ASI inwestuje w spółki o dużym potencjale wzrostu poprzez nabycie akcji czy udziałów lub dłużne instrumenty finansowe. W portfolio znajdują się spółki, dla których przewidywany czas inwestycji wynosi od 9 do 48 miesięcy. Wyjście z inwestycji może nastąpić w drodze sprzedaży spółki inwestorowi strategicznemu czy finansowemu lub przez IPO.

Nasz inwestycje
Dotychczasowe inwestycje
BRANŻAWARTOŚĆ
INWESTYCJI
PRZEWIDYWANY OKRES
INWESTYCJI (miesiące)
ZREALIZOWANA STOPA
ZWROTU
POTENCJALNA STOPA
ZWROTU
BRANŻA GAMINGOWA200 00036500% w 15 miesięcy200-300%
BRANŻA FMCG1 000 00048120% w 9 miesięcy400%
BRANŻA RECYKLINGU350 0009 (zakończona)32% p. a. (dług)-
BRANŻA WSPARCIA FMCG100060-200% p. a.

Zaufało nam już 46 Inwestorów (w okresie od maja do października 2020 roku)

Chciałbyś zostać naszym inwestorem?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zapoznaj się z naszą ofertą.